SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováVýzva

k vyzvednutí písemnosti u soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.

Exekutorský úřad, který písemnost předal k doručení:Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov
Spisová značka114 EX 314/19-32
AdresátNěmečková Petra
Datum narození15. května 1990
Adresa na níž měla být písemnost doručenaDoloplazy č.p. 15,Doloplazy,798 26,Prostějov,Česká republika
Doručovaná písemnostNávrh na nařízení exekuce š.j. 114EX 314/19, exe. titul, č.j. EX 314/19-29 EP srážky ze mzdy, č.j114EX 314/19-28 EP z účtu - EEP, č.j.114EX 314/19-27 EP z účtu - EEP, č.j114 EX 314/19-26 EP z účtu - EEP, č.j.114EX314/19-25 EP z účtu - EEP, č.j.114EX 314/19-16 Vyrozum. o zahájení ex, 3přílohy, č.j.114EX 314/19-32 Výzva - snížené náklady exekuce

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudního exekutora zastižen a protože nebylo možné písemnost odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena u Exekutorského úřadu Vyškov a připravena k vyzvednutí dne:

09. ledna 2020.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nerudova 8, Po až Pá od 8 do 15 hod. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Nevyzvednete-li si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se dle zákona písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudnímu exekutorovi a ten o tom vyvěsí na úřední desce sdělení.

DoručovatelPodpisVyvěšeno dneSňato dne
Radka Hlásenská 09. ledna 2020