SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováVýzva

k vyzvednutí písemnosti u soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.

Exekutorský úřad, který písemnost předal k doručení:Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov
Spisová značka114 EX 192/21-26
AdresátSchejbal Roman
Datum narození01. února 1975
Adresa na níž měla být písemnost doručenaNemochovice č.p. 132,Nemochovice,683 33,Vyškov,Česká republika
Doručovaná písemnostVýzva ke splnění povinnosti č.j.114 EX 192/21-26, EX 192/21-26 Výzva ke splnění povinnosti č.j.24 EXE 1945/2021-14, EX 192/21-1 Ex. titul č.j.24 EXE 1945/2021-14, EX 192/21-1 Návrh na nař. exekuce č.j.24 EXE 1945/2021-14, EX 192/21-19 Vyrozum. o zahájení ex, 3přílohy č.j.24 EXE 1945/2021-14

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudního exekutora zastižen a protože nebylo možné písemnost odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena u Exekutorského úřadu Vyškov a připravena k vyzvednutí dne:

08. listopadu 2021.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nerudova 8, Po až Pá od 8 do 15 hod. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Nevyzvednete-li si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se dle zákona písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudnímu exekutorovi a ten o tom vyvěsí na úřední desce sdělení.

DoručovatelPodpisVyvěšeno dneSňato dne
Jiří Kachlík 08. listopadu 2021