SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Služby

Naše služby spočívají především v kompletním provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) exekučního titulu, ale rádi Vám pomůžeme i při dokumentaci aktuálního skutkového stavu a při organizaci a realizaci dražeb.

Při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce má exekutor postavení úřední osoby.