SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Exekutorské zápisy

Exekutorský zápis je veřejnou listinou.

Na Vaši žádost jím osvědčíme skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.