SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Služby

Naše služby spočívají především v kompletním provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) exekučního titulu, ale významně můžeme pomoci i při zvýšení právní jistoty věřitele ještě před splatností dlužníkova závazku, při dokumentaci aktuálního skutkového stavu a při organizaci a realizaci dražeb.

Při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu má exekutor postavení veřejného činitele.

Nahlížení do spisu

Oprávněné orgány a oprávněné osoby mohou nahlížet do exekučních spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora po předchozí písemné či telefonické dohodě.