SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková

Dražby

Dražby movitých či nemovitých věcí provádíme na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí.

Při provádění těchto dražeb posupujeme dle pokynů navrhovatele a dle exekučního řádu.

Dražíme v dražební místnosti, ale i elektronicky na on-line dražebním serveru Exekutorského úřadu Vyškov.