SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - archiv dokumentů

Typ Doc Datum Spisová značka Nemovitost
OS   14. ledna 2022 114 EXD 1/21-3 Usnesení o příklepu