SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - archiv dokumentů

Typ Doc Datum Spisová značka Nemovitost
RJ   18. února 2020 114 EX 1281/07-258
DV     28. ledna 2020 114 EX 313/15-126 id. 1/2 zastavěné plochy a nádvoří Nemotice