SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - archiv dokumentů

Typ Doc Datum Spisová značka Nemovitost
OS   30. listopadu 2023 114 EX 672/08 Předvolání k rozvrhovému jednání
OS   23. listopadu 2023 114 EX 66/23-54 Oznámení o přihlášených pohledávkách
OS   23. listopadu 2023 114 EX 66/23-53 Usnesení o příklepu