SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - ostatní dokumenty

Doc Datum Spisová značka Nemovitost
   16. května 2024 114 EX 59/23-66 Výzva pro přihlášené věřitele
   16. května 2024 114 EX 59/23-65 Oznámení o přihlášených pohledávkách
   16. května 2024 114 EX 218/21-87 Výzva pro přihlášené věřitele
   16. května 2024 114 EX 218/21 Oznámení o přihlášených pohledávkách
   16. května 2024 114 EX 59/23-64 Usnesení o příklepu
   16. května 2024 114 EX 218/21-85 Usnesení o příklepu