SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - ostatní dokumenty

Doc Datum Spisová značka Nemovitost
   30. listopadu 2023 114 EX 672/08 Předvolání k rozvrhovému jednání
   23. listopadu 2023 114 EX 66/23-54 Oznámení o přihlášených pohledávkách
   23. listopadu 2023 114 EX 66/23-53 Usnesení o příklepu