SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováÚřední deska - dražební vyhlášky

Doc Datum Spisová značka Dražená nemovitost
     28. ledna 2020 114 EX 313/15-126 id. 1/2 zastavěné plochy a nádvoří Nemotice