SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováVýzva

k vyzvednutí písemnosti u soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.

Exekutorský úřad, který písemnost předal k doručení:Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov
Spisová značka114 EX 74/21-31
AdresátJuhaňák Petr
Datum narození29. září 1984
Adresa na níž měla být písemnost doručenaNové Hvězdlice č.p. 72,Hvězdlice-Nové Hvězdlice,683 41,Vyškov,Česká republika
Doručovaná písemnostNávrh na nřízení exekuce č.j. 114EX 74/21, exe. titul, č.j. 114EX 74/21-21 Vyrozum. o zahájení ex, 3přílohy, č.j.114X 74/21-28 EP z účtu - EEP, č.j.114EX 74/21-29 EP srážky ze mzdy, č.j114EX 74/21-31 Výzva,

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudního exekutora zastižen a protože nebylo možné písemnost odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena u Exekutorského úřadu Vyškov a připravena k vyzvednutí dne:

13. července 2021.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nerudova 8, Po až Pá od 8 do 15 hod. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Nevyzvednete-li si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se dle zákona písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudnímu exekutorovi a ten o tom vyvěsí na úřední desce sdělení.

DoručovatelPodpisVyvěšeno dneSňato dne
Radka Hlásenská 13. července 2021