SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana KomínkováVýzva

k vyzvednutí písemnosti u soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.

Exekutorský úřad, který písemnost předal k doručení:Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov
Spisová značka114 EX 43/21-30
AdresátDostál Richard
Datum narození24. dubna 1966
Adresa na níž měla být písemnost doručenaZašová č.p. 36,Zašová,756 51,Vsetín,Česká republika
Doručovaná písemnostEP srážky ze mzdy č.j.114 EX 43/21-30,, č.j.114EX 45/21-27 EP srážky ze mzdy, č.j.114EX 44/21-26 EP srážky ze mzdy, č.j.114EX 45/21-28 Příkaz k úhradě nákladů exekuce, č.j.114EX 44/21-27 Příkaz k úhradě nákladů exekuce , č.j.114EX 43/21-31 Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudního exekutora zastižen a protože nebylo možné písemnost odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena u Exekutorského úřadu Vyškov a připravena k vyzvednutí dne:

13. července 2021.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nerudova 8, Po až Pá od 8 do 15 hod. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Nevyzvednete-li si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se dle zákona písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudnímu exekutorovi a ten o tom vyvěsí na úřední desce sdělení.

DoručovatelPodpisVyvěšeno dneSňato dne
Radka Hlásenská 13. července 2021